Glahn logo
"Karsten er formidabel til at krydre sin undervisning og forløb med praktiske øvelser og god underholdning."

Mikkel Schjøtz, direktør
Team Action

"Ud over at være meget behagelig, vidende og humoristisk i samarbejdet og relationen, har jeg oplevet Karsten som en meget professionel, velforberedt, engageret og engagerende konsulent og underviser."

Annemarie Schiøler, Konsulent
Dansk Sygeplejeraad

"Karsten Glahn møder altid velforberedt op, det giver mening overalt hvor han underviser."

Elin Møller, Afdelingschef
Finansforbundet

"Som leder til en stressramt medarbejder oplevede jeg Karsten Glahn som professionel, målrettet og opmærksom på netop min medarbejders behov."

Elin Bech, Kontorchef
Danske Kreds

"Under min stresscoaching med Karsten oplevede jeg stor respekt og hensyntagen til min personlighed, hvilket skabte tillid"

N.N.

"Jeg vil ikke tøve med at benytte Karsten igen til stresscoaching, hvis det bliver aktuelt og vil til enhver tid anbefale ham til andre organisationer i lignende situationer. "

Elin Bech, Kontorchef
Danske Kreds

"Karsten er en inspirerende og engageret coach og underviser, som formår at være både præcis og understøttende i sin tilgang til deltagerne."

Mikkel Schjøtz, direktør
Team Action

"Karsten Glahn deler meget gerne ud af egen viden og erfaringer."

Annemarie Schiøler, Konsulent
Dansk Sygeplejeraad

"Karsten er yderst grundig og ambitiøs i sin undervisning og formår samtidigt at have stor empati og social forståelse."

Mikkel Schjøtz, direktør
Team Action

"Karsten har en stor værktøjskasse at jonglere med når vi taler om kommunikation. Med dette kan han matche alle typer af tillidsvalgtes udfordringer indenfor mange forskellige områder."

Henrik Brandt, Konsulent
Dansk Sygeplejeraad

"Karsten er i stand til at spotte ens styrker og svagheder på meget kort tid."

Kursusdeltager

"Karsten er meget kompetent og har en god direkte underviserstil. Han har humor og er hurtig i opfattelsen til at fange en situation og relatere den til sagen"

Kursusdeltager

"Karsten virker meget kontant - samtidig med at han kerer sig om kursisterne. Den - til tider kontante væremåde - passer mig ganske glimrende. "

Kursusdeltager

"Fantastisk bred erfaring, og et hav af gode historier til at underbygge læringspointer med. Jeg lærer altid lidt mere når der er humor involveret."

Kursusdeltager

"Karsten er en super god coach og hele tiden klar med gode input til hvordan vi kan arbejde med os selv."

Kursusdeltager

"Karsten er bare kanon!! Undervisningen er underholdene. Han er rigtig god til at tage udgangspunkt i sine egne eksempler, hvilket gør det hele lidt mere levende."

Kursusdeltager

Karsten Glahn portræt

Karsten Glahn er konsulent med mangeårig erfaring inden for undervisning, ledelse og procesarbejde, og står bag "Glahn - Kommunikation & Ledelse".
Læs mere om Karsten Glahn

karsten@glahn.dk
+45 21797210

Aktuelt

Jeg-budskab til konfliktløsning

Er du nysgerrig på hvordan du kan komme til bunds i hverdagens konflikter på arbejdspladsen? Så se med i videoen herunder hvordan du kan bruge et såkaldt jeg-budskab til konflikthåndtering.

Konsulentydelser

”Glahn" udvikler ydelserne i tæt samarbejde med kunden og har professionelle samarbejdspartnere til større arrangementer, bl.a. med Danmarks bedste outdoorarrangører. Vi kan enten stå som arrangør af hele pakken eller som leverandør af delelementer og har stort kendskab til konferencesteder over hele landet. Referencer kan indhentes.

Udviklingsforløb for arbejdspladser

  • Teamudvikling
  • Værdiprocesser
  • Kick-off seminarer
  • Temadage

Karsten Glahn benytter Belbins teamrolleanalyse og samarbejder med Team-Action om både større og mindre opgaver.

Fra 4 -120+ deltagere.

Kommunikation

  • Temadage og kurser om kommunikation og konflikthåndtering
  • Afskedigelsessamtalen
  • Udvikling og træning i at gennemføre den værdige samtale

Ledelse og lederudvikling

  • Ledercoaching på CEO-niveau
  • Bestyrelsesudviklingsforløb
  • Organisationskonsultationer

Coaching

Coaching

”..at slippe en persons potentiale løs for derved at maksimere dennes præstation. Det er at hjælpe ham til at lære, snarere end at lære ham noget”. (John Whitmore)

”Glahn - Kommunikation og Ledelse” har en systemisk tilgang, som indebærer, at vi alle er en del af flere systemer som påvirker hinanden. Hvis man får en afklaring af sin egen position og ageren og hvordan de indbyrdes relationer påvirker hinanden, kan det være med til at frigøre energi til at komme videre. Karsten Glahn har mange års erfaring i coaching af ledere i både private og offentlige virksiomheder.

Karsten tilbyder både individuel coaching og gruppecoaching.

Coaching kan foregå hos kunden eller på Christianshavn

Stress

Stress er en længerevarende overbelastning af både krop og sind. Karsten Glahns tilgang til stresscoaching er i første omgang at hjælpe med at finde roen og balancen og få skabt overblik over de væsentligste stressorer. Stress opstår som regel med baggrund i både arbejds- og privatliv. Derfor vil en tæt kontakt til arbejdspladsen være vigtig med evt. vejledning af både leder og kolleger. Nogle gange vil en sygemelding være nødvendig, men de nyeste erfaringer viser at længerevarende sygemeldinger kan betyde at vejen tilbage bliver længere. Derfor bør stresscoaching foregå i tæt samarbejde med både ledelse og egen læge. En deltidssygemelding kombineret med ændring af arbejdsvilkår, fokus på at finde den indre balance og skabelse af nye livsperspektiver er hovedelementer i min tilgang. Et forløb vil typisk vare 3 mdr. med samtaler hver 14 dag og samtidig supervision af ledelsen. Stresscoaching kan foregå enten på arbejdspladsen, i kundens hjem eller på Christianshavn.
”Glahn- Kommunikation og Ledelse” holder også temadage og foredrag om stress.

"Som leder til en stressramt medarbejder oplevede jeg Karsten Glahn som professionel, målrettet og opmærksom på netop min medarbejders behov."

Elin Bech, Kontorchef
Danske Kreds

"Karsten formåede i forbindelse med mit stressforløb lynhurtigt at nå ind til kernen af problemet og fik med forskellige øvelser relativt hurtigt bugt med de værste symptomer. Under mit forløb med Karsten oplevede jeg stor respekt og hensyntagen til min personlighed, hvilket skabte tillid. Karsten gav mig indsigt i og forståelse for nogle mekanismer i mig selv, og samtidig fik jeg nogle redskaber, som jeg i fremtiden kan gøre brug af, hvis jeg igen kommer til at opleve stresssymptomer."

N.N.

Fundament

Systemisk tænkning

Budskaber og kommunikation skal altid læses i den kontekst det udspiller sig i. Vi har alle hver vores indre landkort, som måske ikke altid matcher de andres og som måske heller ikke matcher den sammenhæng vi befinder os i. ”Glahn - Kommunikation og ledelse” interesserer sig for de relations- og kommunikationsformer, der optræder i organisationer og grupper og tager udgangspunkt i at enhver historie har betydning og giver mening for den samlede historie. Vi arbejder på at åbne for nye muligheder for at forstå hinanden og for nye måder at arbejde sammen på

Anerkendelse

Anerkendelse er forudsætning for læring og udvikling. Selv bag vanskelige situationer og udsagn gemmer der sig intentioner om noget bedre.
Anerkendelse holder fast i visionen og intentionen frem for problemet og fokuserer på det der virker, i stedet for det der ikke virker.
Anerkendelse tager udgangspunkt i, at alle mennesker bærer værdifulde erfaringer og indsigter, der kan inddrages og aktiveres positivt.
Anerkendelse skaber eksperter i, hvad der virker – udvikler kompetence, kreativitet, inspiration og visioner.

Narrativitet

”Sproget skaber vores virkelighed”. Den narrative teori er en teori om, hvordan vi alle, som individer og organisationer, strukturerer vores verdensopfattelse gennem egne historier om vores arbejdsplads, vores liv og livsforløb. Man kan derfor arbejde med at skabe alternative konstruktive fortællinger, der kan hjælpe mennesker og organisationer videre fra fastlåste fortællinger. Hovedtanken bag den narrative metode er, at der ikke findes én sand historie, men utallige mulige historier, et menneske eller organisation kan fortælle om sit liv. Gennem narrativt procesarbejde arbejder vi med at skabe nye fortællinger og skabe nye muligheder

De siger..

"Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Karsten flere gange. Specielt i forbindelse med vores forhandleruddannelse, hvor Karsten både medvirker i den løbende udvikling af uddannelsen og indgår i undervisningen.
Ud over at være meget behagelig, vidende og humoristisk i samarbejdet og relationen, har jeg oplevet Karsten som en meget professionel, velforberedt, engageret og engagerende konsulent og underviser.
Karsten deler meget gerne ud af egen viden og erfaringer, så en stor sidegevinst i samarbejdet er den læring, jeg selv har fået, både i form af nye redskaber og pædagogiske tilgange."

Annemarie Schiøler
Konsulent
Dansk Sygeplejeraad

"Som leder til en stressramt medarbejder oplevede jeg Karsten Glahn som professionel, målrettet og opmærksom på netop min medarbejders behov. Karsten viste respekt og forståelse for samspillet mellem medarbejder og virksomhed og sørgede for løbende tilbagemeldinger og forventningsafstemning. Resultatet var, at jeg fik min medarbejder tilbage igen og oplever hende i dag styrket, i balance, afklaret og i stand til at tage vare på sig selv. Jeg vil ikke tøve med at benytte Karsten igen, hvis det bliver aktuelt og vil til enhver tid anbefale ham til andre organisationer i lignende situationer."

Elin Bech, Kontorchef
Danske Kreds

"Karsten Glahn har siden 1989 undervist for Finansforbundet på en lang række aktiviteter: Grunduddannelsen for tillidsmænd. Der har Karsten undervist en årrække og han har på sin meget professionelle måde sat et stort fingeraftryk på mange, mange af vores tillidsmænds læring. Grunduddannelsen er blevet ændret hen over årerne og her har Karsten også haft en væsentlig rolle.
På videreuddannelsen for tillidsvalgte har han også haft mange forskellige kurser – Coaching, Personlig udvikling, Fyringssamtalen og Forhandling.
Karsten har også deltaget i udviklingen af vore øverste politikere via seminarer, lederuddannelse og bestyrelsesuddannelser.
KG møder altid velforberedt op, det giver mening overalt hvor han er og sætter sig varige fodaftryk."

Elin Møller, Afdelingschef
Finansforbundet

"Jeg har gennem de sidste 10 år samarbejdet med Karsten på udviklingsforløb, kurser og temadage. Karsten er en inspirerende og engageret coach og underviser, som formår at være både præcis og understøttende i sin tilgang til deltagerne, så de får mulighed for at udvikle deres kompetencer både fagligt og personligt. Karsten er yderst grundig og ambitiøs i sin undervisning og formår samtidigt at have stor empati og social forståelse. Endvidere er han formidabel til at krydre sin undervisning og forløb med praktiske øvelser og god underholdning. "

Mikkel Schjøtz, direktør
Team Action

"Karsten har en stor værktøjskasse at jonglere med når vi taler om kommunikation. Med dette kan han matche alle typer af tillidsvalgtes udfordringer indenfor mange forskellige fagorganisationer. Jeg har benyttet Karstens kompetencer i såvel Finansforbundet som Dansk Sygeplejeråd Med dette kan han matche alle typer af tillidsvalgtes udfordringer indenfor mange forskellige fagorganisationer. Jeg har benyttet Karstens kompetencer i såvel Finansforbundet som Dansk Sygeplejeråd"

Henrik Brandt, konsulent
Dansk Sygeplejeraad

Deltagerudsagn

"Karsten er meget kompetent og har en god direkte underviserstil. Han har humor og er hurtig i opfattelsen til at fange en situation og relatere den til sagen"
"Karsten en fantastisk dygtig underviser, der med sine metoder formår at udvikle os i den helt rigtige retning. Han er ligeledes enormt dygtig til at være meget konkret og præcis i sine tilbagemeldinger, så der er noget at arbejde videre med."
"Fantastisk bred erfaring, og et hav af gode historier til at underbygge læringspointer med. Jeg lærer altid lidt mere når der er humor involveret."
"Karsten er god til at fortælle tingene via historier, så de sidder fast, men virker også så sikker i sit stof - på den gode måde, så jeg er sikker på, at det der bliver sagt også er det der er rigtigt, samtidig med han er god til også at få os selv til at tænke."
"Karsten er en super god coach og hele tiden klar med gode input til hvordan vi kan arbejde med os selv i teamet"
"Karsten er bare kanon!! Undervisningen er underholdene + han forstår at få os i gang, hvis vi kører fast i en opgave. Han er rigtig god til at tage udgangspunkt i sine egne eksempler, hvilket gør det hele lidt mere levende."
"Karsten er en meget kompetent og engageret underviser. Han er i stand til at spotte ens styrker og svagheder på meget kort tid."
"Karsten virker meget kontant - samtidig med at han kerer sig om kursisterne. Den - til tider kontante væremåde - passer mig ganske glimrende. "
"Rigtig godt, fantastisk engagement og humør. Rigtig godt med konkrete eksempler og historier fra egen erfaring."
Karsten Glahn portræt

Om

Karsten Glahn portræt

Karsten Glahn er ejer af "Glahn - Kommunikation & Ledelse" og konsulent med mangeårig teoretisk og praktisk erfaring inden for undervisning, ledelse og procesarbejde.

”Jeg er funderet i den systemiske referenceramme og lægger vægt på at skabe meningsfulde ydelser som matcher mine kunders behov. Jeg arbejder ihærdigt på at skabe aktiv og seriøs deltagerinvolvering med et stort tilskud af humor. Jeg er både uddannet psykoterapeut og systemisk konsulent og har i mange år beskæftiget mig med udvikling og pædagogiske metoder. Siden 1986 har jeg dels været selvstændig konsulent, dels ansat som konsulent i Finansforbundet med fokus på uddannelse og kurser.”

-Karsten Glahn, 2014

”Glahn - Kommunikation & Ledelse” har et tæt samarbejde med en bred vifte af konsulenter, så vi er i stand til at løse mange forskellige opgaver.

Se i øvrigt CV og fundament

karsten@glahn.dk

+45 21797210