Niels Glahn - værdibaseret rådgivning og konsulentydelser

  • Ledelses- og bestyrelsessparring
  • Krisehåndtering, herunder "udrykningstjeneste"
  • Rekruttering fra start til slut
  • Projektudarbejdelse, fondsansøgninger mv. 
  • Politisk interessevaretagelse 
  • Anden rådgivning inden for administration, økonomi, personale, krisehåndtering, bestyrelsesarbejde mv.

Med erfaring fra mange års virke inden for både den offentlige og den folkeoplysende sektor tilbyder jeg hjælp med afsæt i et grundlæggende kendskab til – og veneration for – den frie skoleverden og den folkeoplysende sektor.

Jeg har så at sige ”selv stået i det” og mener, at jeg vil være i stand til at yde stærk assistance på en række områder. Både med afsæt i en fagprofessionel tilgang og med afsæt i en særlig forståelse på både sektor- og institutionsplan.

Jeg har etableret et enkeltmandsfirma ud fra den tankegang, at det set fra brugerside er afgørende at kunne aflæse tilgang og værdiafsæt tydeligt. Det betyder samtidig, at jeg i hvert enkelt tilfælde vil vurdere i hvilket omfang, der vil være brug for andre kompetencer end de, som jeg besidder. Det vil fx gøre sig gældende i de dele af en rekrutteringsproces, hvor der er behov for særlige certificerede screeninger, profiltest af ansøgere mv.

Henvendelser vil blive behandlet i fuld diskretion.